Close Search
Books by فارسی
نهنگ در آبگیر
همکاسگان مرگ
غبارروبی از آیینه‌ی خرد
و بی کیشی‌ام کیش بس
گلوله برفی
از لاله‌زار که می‌گذرم
باغ بلور
مردهای مردم
رسم این زن سکوت است
از سردسیر فاصله‌ها به قشلاق آغوش تو