Close Search

اکبر سردوزامی

این گونه بوده‌ایم
مونولوگِ پاره پاره‌یِ شاعر شما
نوبت رقص من
بازنویسی روایت شفق
برادرم جادوگر بود
به یاد انگشت‌های نسخه نویسم