Close Search
ایرانی ماندن و جهانی شدننویسنده

ناشر

موضوع

فرمت

زبان

9781780831350

شابک

March 1, 2015

تاریخ انتشار

738

تعداد صفحات

نوبت چاپ

$45.00 کتاب چاپی

این کتاب واجد شرایط «کمک به موسسه خیریه» در فروشگاه آمازون امریکا است.
فروشگاه‌های آمازون : امریکا :: کانادا :: بریتانیا :: فرانسه :: آلمان :: ایتالیا :: اسپانیا :: هند :: ژاپن ::
فروشگاه‌: بوک دیپازیتوری (ارسال رایگان به تمامی کشورهای دنیا) :: و سایر فروشگاه‌های معتبر کتاب ::
در صورت عدم دسترسی به فروشگاه‌های فوق می‌توانید از طریق پی‌پل برای خرید نسخه چاپی اقدام کنید
متوسط زمان ارسال سفارش با توجه به آدرس شما بین ۳ تا ۴ هفته خواهد بود

$15.00 کتاب الکترونیک

گوگل پلی :: کتاب گوگل :: این کتاب قابل اشتراک با اعضای خانواده است.
در صورت عدم دسترسی به فروشگاه گوگل‌پلی می‌توانید از طریق پی‌پل برای خرید نسخه الکترونیک اقدام کنید

ایرانی‌ی امروز، هر اندازه هم که بر سویه های ایرانی‌ی مَنِش و کُنِش ِ خود و مُرده ریگ فرهنگی ی دیرینه‌اش، تأکید بورزد، تا هنگامی که جهانی نشود، دچار نابه‌هنجاری‌ی تاریخی/ نابه‌هنگامی/ ناهمزمانی (anachronism) است و چنین می‌نماید که همچون کالبدی مومیایی شده، از روزگاری کهن، بدین زمان آورده شده باشد. چنین موجودی– در بهترین حالت – تنها به کار ِ نگاهداری در موزه و یا تالار پژوهشهای کالبدشناختی می خورد و پیوندی زنده و انداموار با مردم این عصر ندارد.     شایان یادآوری است که رویکرد به گفتمان ِ ایرانی ماندن و جهانی شدن ، دریافت تازه ای در روزگار ما نیست. نیاکان ما از دیرباز، این امر را یک خویشکاری‌ی انسانی و میهنی می‌شناخته و در گفتار و کردار، بدان پای بند بوده اند. سه هزاره‌ی پیش از این، زرتشت ِ سپیتمان، راهبر ِ مردمان به  اندیشه و گفتار و کردار ِ نیک، پای بند به این پیمان بوده و همگان را بدان فراخوانده است. در هزاره های پس از روزگار آن فرزانه ی دیرینه نیز، دهها تن از برگزیدگان و نامداران ِ گستره ی فرهنگ و ادب و هنر، از فردوسی تا امروز، در هزاران برگ از اثرهای جاودانه شان، همین رویکرد را به هزار زبان بازنموده و همگان را بدان فراخوانده اند. بلند آوازگی و ارجمندی ی این گنج شایگان ، در چشم ِایرانیان و جُزایرانیان  و این همه  کار و کوشش برای دریافت و شناخت وشناساندن این مرده ریگ سده ها و هزاره ها، انگیزه ای جز همین ایرانی ماندن و جهانی شدن ، نداشته است.