Close Search
درآمدی بر نگره آموزش ادبیاتنویسنده

ناشر

موضوع

فرمت

زبان

9781780834092

شابک

March 15, 2015

تاریخ انتشار

262

تعداد صفحات

نوبت چاپ

$18.00 کتاب چاپی

این کتاب واجد شرایط «کمک به موسسه خیریه» در فروشگاه آمازون امریکا است.
فروشگاه‌های آمازون : امریکا :: کانادا :: بریتانیا :: فرانسه :: آلمان :: ایتالیا :: اسپانیا :: هند :: ژاپن ::
فروشگاه‌: بوک دیپازیتوری (ارسال رایگان به تمامی کشورهای دنیا) :: و سایر فروشگاه‌های معتبر کتاب ::
در صورت عدم دسترسی به فروشگاه‌های فوق می‌توانید از طریق پی‌پل برای خرید نسخه چاپی اقدام کنید
متوسط زمان ارسال سفارش با توجه به آدرس شما بین ۳ تا ۴ هفته خواهد بود

$9.00 کتاب الکترونیک

گوگل پلی :: کتاب گوگل :: این کتاب قابل اشتراک با اعضای خانواده است.
در صورت عدم دسترسی به فروشگاه گوگل‌پلی می‌توانید از طریق پی‌پل برای خرید نسخه الکترونیک اقدام کنید

ضعفی‭ ‬که‭ ‬ادبیات‭ ‬مدرسی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬آموزش‭ ‬رسمی‭ ‬ادبیات‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬دچار‭ ‬است‭ ‬امری‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬هیچ‭ ‬دانشجوی‭ ‬جدی‭ ‬ادبیات‭ ‬پوشیده‭ ‬باشد‭. ‬این‭ ‬ضعف‭ ‬از‭ ‬کجا‭ ‬ناشی‭ ‬می‌شود؟‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬همه‭ ‬پاسخ‌های‭ ‬ممکن‭ ‬شاید‭ ‬بنیادی‌ترین‭ ‬پاسخ‭ ‬را‭ ‬بتوان‭ ‬در‭ ‬محروم‭ ‬ماندن‭ ‬ادبیات‭ ‬از‭ ‬اندیشه‌های‭ ‬علمی‭-‬فلسفی‭ ‬معاصر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬بی‌اعتنایی‭ ‬اهل‭ ‬ادب‭ ‬به‭ ‬مباحث‭ ‬نظری‭ ‬جستجو‭ ‬کرد‭.‬.. عبرت‭ ‬آموز‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬ادبیات‭ ‬دچار‭ ‬ضعف‭ ‬نیستیم‭ ‬بلکه‭ ‬در‭ ‬غالب‭ ‬حوزه‌های‭ ‬فرهنگ‭ ‬خودی‭ ‬به‭ ‬ضعفی‭ ‬مشابه‭ ‬گرفتاریم‭. ‬آیا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ضعف‭ ‬فرهنگی‭ ‬رد‭ ‬پای‭ ‬خودباختگی‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬فرهنگ‭ ‬بیگانه‭ ‬را‭ ‬نمی‌توان‭ ‬جست؟